گروه صنعتی پارس

تیم مجرب ، ماشین آلات مدرن و کارگاه مجهز

دفتر فنی و کارگاه تولید درب و پنجره های UPVC شرکت پارس

گروه صنعتی پارس به مدیریت مهندس خسروی، با دارا بودن کادری مجرب در کارگاهی مجهز به ماشین آلات و تجهیزات مدرن اروپایی به تولید درب و پنجره های UPVC  می پردازد.

موفقیت،  اتفاقی نیست

نمایی از دفتر فنی گروه صنعتی پارس

نمایی از کارگاه گروه صنعتی پارس

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید

Nick Chubb Jersey